Een bijzonder succesvol weekend: liefst 2/3 van de wedstrijden werd gewonnen. De volgende teams wonnen tot nu toe al hun wedstrijden: 4e, G2, A3, B3, C1 en F1, terwijl onze B1 nog steeds ongeslagen is.

Naast deze teams presteren er teams zeer goed. Kijken we naar de A-teams, dan mogen we trots zijn, maar ook het eerste lijkt de weg gevonden te hebben en speelt spectaculaire wedstrijden.

 

In de afgelopen week is er weer veel tijd besteed aan de nieuwe accommodatie. We komen stapje voor stapje verder in het overleg met de gemeente en de voor de aanleg verantwoordelijken.

Dat geldt ook voor de B.V. Sport, waar we weer een "maatwerkgesprek" mee hebben gehad. Steeds duidelijker wordt de rol van vrijwilligers. Doen we wat als normaal wordt beschouwd (en wat ook correspondeert met wat we nu zelf doen), dan werkt de constructie kostenneutraal voor ons. Doen we meer, dan kunnen we daar een premie mee verdienen, die belangrijk kan zijn. Andersom ook, doen we minder of doen we het niet goed, dan moeten we een vergoeding betalen, die eveneens fors kan zijn.

Verder is de t.c.-senioren al in de slag om goed voor het volgende seizoen voorbereid te zijn. Komende week moeten we verder zien te komen in onze werving van nieuwe trainers voor 1 en 2. Ook willen we dit jaar nog een start maken met plannen om de ambities van de club te kunnen waarmaken. Daarbij gaan we uit van ons nieuwe beleidsplan en de mogelijkheden, waarover we kunnen beschikken om voor iedereen goede sportbeoefening te realiseren, ieder op zijn niveau.

Het is goed om aan het einde van een jaar nog eens te kijken naar de werkelijk belangrijke dingen. En we zien, dat dit jaar belangrijke zaken aan de orde kwamen. Economische crisis, verlaging van de AOW-leeftijd, en ook het gebeuren in Kopenhagen etc. En natuurlijk heeft iedereen in zijn eigen omgeving van belang zijnde zaken.

Individualisering heeft een paar opvallende kanten. Enerzijds wil iedereen eigen keuzes kunnen maken en veel invloed hebben op zaken die hem/haar aangaan. Ook in een club als KCC/Hijbeko. Anderzijds verwachten we dat anderen het voortouw nemen of houden in handhaving en totstandkoming van regels.

Persoonlijk vind ik het milieu 1 van de belangrijkste facetten die ons leven gaan bepalen. En velen natuurlijk. We zijn allemaal wel teleurgesteld in de resultaten van Kopenhagen, anderen moeten concrete doelen stellen en regels afspreken. Eigenlijk wereldwijd onderschreven. Maar het blijkt te moeilijk het eigen niveau te ontstijgen. Als we het allemaal van betekenis vinden kunnen we allemaal op ons eigen niveau en in de eigen omgeving beter gaan doen, daar hebben we geen Kopenhagen voor nodig.

In de club kunnen we dat door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze materialen, de accommodaties waarover we beschikken, etc. Daar behoeven we toch geen regels voor te maken? Dat doen we gewoon.

Een ander aspect van individualisering heeft betrekking op de onderlinge omgang van mensen. De kwaliteit van leven wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van omgang met ons toevertrouwde middelen en door de kwaliteit van menselijke relaties. In onze club geldt dat dus voor de omgang met teamgenoten, met scheidsrechters, met beheerders en met de andere betrokkenen.

Ik kan en wil niet begrijpen, dat sommigen vinden, dat er redenen zijn om anderen het onmogelijk te maken te spelen. De redenen kan ik wel begrijpen, maar ik kan me niet neerleggen bij uitsluiting. Onze missie is het mogelijk maken van sporten voor iedereen , elk op zijn niveau. Maar ik heb dit jaar een paar spelers moeten vertellen, dat er geen plaats is voor ze. Dat zegt iets over de omgang met elkaar.

Zo denk ik, dat er aan het einde van het jaar genoeg na te denken is, niet alleen over dingen ver bij ons vandaan, maar vooral over dingen waar we zelf wat aan kunnen doen. En net als bij onze sport geldt: als je wilt, als je je verantwoordelijk voelt voor wat er gebeurt, dan kan je veel meer dan je denkt.

Ik wens iedereen een bijzonder goed jaareinde.
Kees Stans

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt thuis op zaterdag 20 oktober 2018 tegen Groen Geel 1 om 16:00 uur.

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties