20231206  ALV Quiz

Als laatste punt op de agenda van de ALV staat dit jaar de 1e KCC/CK Kozijnen ALV Quiz gepland!

Hierin worden jullie uitgedaagd met allerlei vragen over het afgelopen seizoen.

Denk jij dat je over veel kennis beschikt over het afgelopen seizoen van KCC/CK Kozijnen?
Kom dan naar de ALV op woensdag 6 december.

Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering van Korfbal Combinatie Capelle

Het bestuur nodigt voor deze vergadering uit alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en daarnaast ook alle begunstigers.
Alle leden die op 1 december 2023 de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt hebben stemrecht.

Datum: 6 december 2023
Aanvang: 20:00 uur in de kantine

AGENDA

 1. Opening en terugblik op het seizoen 2022 – 2023.
 2. Notulen vorige algemene ledenvergadering 11 januari 2023.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Voorstel statutenwijziging, betreft enkel tekstuele wijzigingen i.v.m. het eerder genomen besluit om geen wedstrijden op zondag te spelen en de toevoeging van de wettelijk verplichte belet en ontstentenisregeling.
 5. Financiën, waaronder:
  • Exploitatie 2022/2023 en balans per 30 juni 2023,
  • Rapportage kascontrolecommissie,
  • Decharge bestuur,
  • Aftreden bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden,
  • Begroting 2023/2024,
  • Voorstel contributieverhoging m.i.v. seizoen 2024-2025.
 6. Vooruitblik
 7. Rondvraag en sluiting.

Stukken ter inzage
De te behandelen financiële stukken zijn vanaf 1 december ter inzage beschikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het inhoudelijke voorstel voor de statutenwijziging en de notulen van de ALV van 11-1-2023 jl. zijn vanaf 1 december ter inzage beschikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Machtiging
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen tot het uitbrengen van een stem, indien hij/zij verhinderd is de vergadering bij te wonen. Deze machtiging dient schriftelijk te geschieden en ieder gemachtigd lid kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

Eerstvolgende wedstrijd KCC/CK Kozijnen 1 nog onbekend.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

Bol AlgemeenBol Algemeen

Advertenties