Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering van KCC/SO natural

Het Bestuur nodigt voor deze vergadering uit: alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en alle begunstigers.
Alle leden die op 1 december 2017 de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt hebben stemrecht.

Datum:05 januari 2018
Inloop: 19:30 uur inloop & tekenen presentielijst
Aanvang: 19:45 uur
Locatie: Kantine KCC

AGENDA

 1. Opening en terugblik op het seizoen 2016 – 2017
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 06 januari 2017
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Exploitatie 2016/2017 en balans per 30 juni 2017
 5. Rapportage kascontrolecommissie
 6. Decharge penningmeester
 7. Begroting 2017/2018
 8. Rabo versterkt
 9. Presentatie Jeugd TC
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Machtiging
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen tot het uitbrengen van een stem, indien hij/zij verhinderd is de vergadering bij te wonen. Deze machtiging dient schriftelijk te geschieden en ieder gemachtigd lid kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

Eerstvolgende wedstrijd KCC/CK Kozijnen 1 nog onbekend.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

Bol AlgemeenBol Algemeen

Advertenties