Aanstaande zaterdag zijn we voor de Hoofdklasse finale te gast bij PKC/SWKGroep. De zaal gaat om 18:45 uur open en de kassa om 18:15 uur.

PKC/SWKGroep heeft een aantal huisregels en regels m.b.t. het afschieten van streamers die je hieronder kunt vinden.

Streamers zorgen natuurlijk voor een geweldige sfeeer, maar mogen uitsluitend vóór de wedstrijd afgeschoten worden. En dan graag zoveel mogelijk naar voren richten in plaats van richting het plafond zodat de wedstrijd zo snel mogelijk kan beginnen en de spelers hier de minste last van hebben. Ook tijdens en na de wedstrijd mogen er geen streamers afgeschoten worden. Dit geeft in combinatie met water/champagne hardnekkige vlekken die zeer lastig uit de speelvloer te verwijderen zijn. De rekening voor het schoonmaken gaat bovendien naar KCC/SO natural en dat willen we voorkomen.

De belangrijkste huisregels PKC accommodatie:

 1. Het is verboden dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens, giftige, (licht brandbare) of (licht) explosieve materialen en voorwerpen, die gevaar opleveren voor spelers en bezoekers, mee te nemen in de PKC accommodatie en/of wedstrijdhal op straffe van inbeslagname.
 2. Het is niet toegestaan consumpties (eten, snoep en/of drinken) mee te nemen of te nuttigen in de PKC accommodatie en/of wedstrijdhal.
 3. De bezoekers kunnen vooraf gefouilleerd worden. Aan diegene die zich daaraan niet onderwerpt, kan de toegang worden geweigerd. Ook tassen kunnen vooraf worden geïnspecteerd op spullen, die niet de hal in mogen worden gebracht.
 4. Blokkeer geen paden, uitgangen, trappen of brandblusmiddelen.
 5. Er geldt een algeheel rookverbod.
 6. Uiteraard geldt ook bij PKC een alcoholverbod voor personen onder de 18 jaar.
 7. Er wordt pas alcohol in de kantine geschonken vanaf 14:00 uur.
 8. Bezoekers die in staat van dronkenschap zijn en/of onder invloed van alcohol of drugs worden de toegang ontzegd.
 9. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie het speelveld te betreden.
 10. Toeschouwers zijn verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 11. Bedreigingen, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie en racisme zijn verboden op straffe van verwijdering.
 12. Het dragen van zaalschoenen buiten het gebied van kleedkamers en indoor speelvelden is verboden.
 13. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers. Je kunt ze in bewaring geven in de kantine. De vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van privé-spullen.
 14. Houdt de kleedkamers netjes en schoon.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

Eerstvolgende wedstrijd KCC/CK Kozijnen 1 nog onbekend.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

Bol AlgemeenBol Algemeen

Advertenties