Om het kamp veilig en geslaagd te laten verlopen zijn er kampregels nodig. Iedere deelnemer neemt hierin zelf verantwoordelijkheid en gedraagt zich volgens de regels.

  • Je doet mee aan alle groepsactiviteiten van het kamp.
  • Je luistert naar de aanwijzingen van de kampleiding en houd je aan de afgesproken tijden voor o.a. eten, spel etc.
  • Het is verboden te roken in alle gebouwen. Er is buiten een vaste plek om te roken. Peuken horen in de asbakken en niet op de grond.
  • Je mag het terrein niet verlaten zonder toestemming van de kampcommissie.
  • Dames en heren slapen gescheiden.
  • De slaapkamers worden ingedeeld door de kampcommissie.
  • Tijdens de avond en nacht houd je rekening met kinderen en anderen die wel willen slapen. Vertier in de recreatiezaal en niet in de slaapzalen.
  • Tijdens het kamp wordt er door iedereen corvee gedaan. Er zijn lijsten waarop je kunt zien wanneer je aan de beurt bent.
  • Natuurlijk ruim je de rotzooi die je maakt ook zelf op en gooit afval in de prullenbak.
  • Het is niet toegestaan om zelf alcoholische drank mee te nemen.
  • De kampcommissie is gemachtigd tassencontroles uit te voeren. Gevonden alcoholische dranken worden in beslag genomen.
  • Het in bezit hebben van (soft) drugs is ten strengste verboden. Mocht dit toch gevonden worden dan zullen betreffende deelnemers van het kamp verwijderd worden.
  • In het bos is het verboden om vuil achter te laten.
  • De bedden mogen niet zonder toestemming van de kampcommissie worden verplaatst.
  • Matrassen op de bedden laten liggen.
  • Nooddeuren mogen alleen gebruikt worden tijdens calamiteiten.
  • I.v.m. de privacy wetgeving is het NIET toegestaan foto’s en filmpjes, gemaakt van anderen, te delen via social media.
  • Laat tijdens het eten, de spellen en het slapen je telefoon uit. Zo hindert het niemand.
  • Het is niet toegestaan dat deelnemers met eigen vervoer komen.
  • Deelnemers die eerder/later komen of eerder weggaan, dienen dit vooraf aan de kampcommissie door te geven.
  • Dagjesmensen liever niet en anders na vooraf verleende toestemming van de kampcommissie.
  • Bij moedwillig toegebrachte schade zullen de kosten op de ouders worden verhaald.
  • Bij niet beschreven gebeurtenissen beslist de kampcommissie. Kampleden dienen zich aan de regels van het kamp te houden. Bij opgave geef je aan hiermee akkoord te gaan. Zo niet, dan vallen de gevolgen buiten de verantwoordelijkheid van de kampcommissie en komt deze verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers te liggen. Bij ernstig wangedrag beslist de kampcommissie dat de ouders/verzorgers de deelnemer moeten komen ophalen.
  • Wij houden ons aan alle spelregels van het desbetreffende kamphuis. (verbod op o.a. confetti en/of shooters)
  • Bij vertrek meld je je aan en bij terugkomst meld je je af bij een nog nader op te geven persoon en/of plaats.
  • Indien er zonder geldige reden op het laatst wordt afgezegd, hanteren wij de volgende regel: bij annulering vóór 6 weken voor het kamp, dan wordt het reeds betaalde kampgeld voor 100% door ons terugbetaald, bij annulering tussen 6 en 4 weken wordt 75% terugbetaald, tussen 4 en 2 weken 50% en tussen 2 weken en datum van vertrek wordt 0% terugbetaald. Wij hebben immers al kosten voor het kind gemaakt.
  • KCC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor voorwerpen die de kinderen tijdens het kamp verliezen, kwijtraken of kapot gaan.

Aanvulling regels met betrekking tot Corona

  • Wij volgen de landelijk geldende regels van de Rijksoverheid. Kijk hiervoor op de site van het RIVM.
  • Mochten de kinderen voor het kamp klachten hebben, dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen hierop te testen en eventueel thuis te houden. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de kampcommissie.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

Eerstvolgende wedstrijd KCC/CK Kozijnen 1 nog onbekend.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

fanshop banner 160x160

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Facebook

Instagram

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties