Je kunt je op de site KCConline registreren.

Indien je nog niet beschikt over een account, kun je via 'Inloggen leden' jezelf registreren.
Na registratie heb je toegang tot afgesloten gedeelten van de site zoals het forum.
Indien je graag zelf artikelen aanmaakt (b.v. wedstrijdverslagen) en foto's wil uploaden, kun je aanvragen je account te upgraden naar auteur.

Voor registratie vragen wij je je volledige naam te gebruiken (dus voornaam en achternaam). Je kunt later, b.v. in het forum, altijd nog een alias gebruiken. Vanzelfsprekend dient je opgegeven emailadres een geldig emailadres te zijn.

Het bestuur van KCC/SO natural en de webmasters van KCConline behouden zich het recht voor om registratie te weigeren of ongedaan te maken bij misbruik of het niet houden aan algemene spelregels omtrent gebruik van de site.
Registratie staat op dit moment nog open. Mocht hiervan echter misbruik gemaakt worden, dan zal worden overgegaan tot aanvraag van account per email.

Klik hier om je direct te registreren.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt thuis op zaterdag 24 november 2018 tegen KZ/Thermo4U 1 om 20:00 uur in sporthal Schenkel.

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties