Wat te doen bij slechte weersomstandigheden?

In deze winterse tijden speelt het probleem van het rijden naar uitwedstrijden bij slechte weersomstandigheden. Het advies is om in ieder geval altijd ruim op tijd naar de Schenkelhal te komen en daar met elkaar (rijders, trainers, ouders) de situatie te beoordelen en gezamenlijk te besluiten wat te doen. Mochten de omstandigheden zodanig slecht zijn dat het onverantwoord lijkt om naar een uitwedstrijd te gaan rijden, dan is het advies uiteraard om niet te gaan rijden. Veiligheid gaat voor alles. Neem in dat geval direct contact op met de tegenstander en scheidsrechter/aanwijzer, zodat zij ook tijdig geïnformeerd zijn.

Het KNKV heeft  de verenigingen vorig seizoen als volgt geïnformeerd over wat te doen bij slecht weer en wat de consequenties kunnen zijn. Naar wij aannemen is dat thans nog steeds het beleid:

Uitval van wedstrijden als gevolg van slechte weersomstandigheden

De winter is nu toch echt begonnen en dat betekent kans op gladheid of overlast door zware sneeuwval. Alleen in geval van een oproep op radio en televisie om “alleen aan het verkeer deel te gaan nemen indien dit strikt noodzakelijk is” mag u zonder verdere (tucht)problemen het besluit nemen met een ploeg niet op pad te gaan voor een uitwedstrijd. Daarbij bestaat uiteraard wel de verplichting om de tegenstander en, indien er een neutrale scheidsrechter is aangewezen, ook de scheidsrechter te informeren dat u niet komt. De wedstrijd wordt wel op uw kosten (aan zaalhuur) opnieuw vastgesteld.

Indien er geen algemene sneeuw- of gladheidswaarschuwing is bekendgemaakt, dient ieder team zelf te besluiten (desnoods door even de tegenstander te bellen die kan doorgeven hoe slecht de omstandigheden ter plekke zijn) of men het risico van reizen wil nemen.

Bij wedstrijden in het wedstrijdkorfbal wordt altijd de Tuchtcommissie op de hoogte gesteld, die een oordeel geeft of het risico echt groot genoeg was of niet.

Bij wedstrijden in het breedtekorfbal wordt bij wedstrijden die door slecht weer niet door gaan niet de gebruikelijke schikking opgelegd, doch alleen de sanctie van betaling van de extra benodigde zaalhuur om de wedstrijd opnieuw vast te stellen.       

Vrijdagavond is het volgende bericht op de site van het KNKV te lezen:

De weersomstandigheden zoals die momenteel op de weg van toepassing zijn, evenals de nog te verwachten weersomstandigheden voor komend weekend roepen bij diverse verenigingen vraagtekens op over het doorgaan van wedstrijden. Het KNKV haalt vooralsnog geen wedstrijden uit het programma en gaat er vanuit dat het programma in zijn huidige vorm doorgang vindt. Mocht de situatie op de Nederlands wegen dusdanig verslechteren dat dit beleid aangepast moet worden, zal dit door middel van publicatie op de website gecommuniceerd worden. 

Het KNKV-beleid ontslaat geen enkele vereniging van haar eigen verantwoordelijkheid. Mochten verenigingen dus besluiten niet af te reizen dienen ze ontvangende vereniging, de scheidsrechter en de aanwijzer te informeren over hun besluit. Het KNKV toetst nadien de genomen beslissing door mogelijk aangifte te doen bij de tuchtcommissie. Bij algehele afgelasting worden de zaalkosten gedeeld tussen beide verenigingen. Een eigen beslissing om niet af te reizen kan worden gevolgd door  een beslissing van de tuchtcommissie. In de loop van de week daarna zult u via uw competitiemedewerkers benaderd worden voor het opnieuw inplannen van de wedstrijden in de inhaalweekeinden.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt uit op zaterdag 22 december 2018 tegen Blauw-Wit (A) 1 om 19:30 uur in sporthal Blauw-Withal.

KangoeroeKlup Logo

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties