Bij KCC/SO natural hanteren wij voor wat betreft de verkoop en het gebruik van alcohol de volgende regels:

  • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. Bij twijfel vraagt de barmedewerker naar een ID van de betreffende persoon.
  • Een volwassene of jongere van 18 jaar of ouder mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.
  • Het zelf meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan, ongeacht leeftijd.
  • Mocht er geconstateerd worden dat een persoon jonger dan 18 jaar alcohol heeft gedronken, dan zullen wij onmiddellijk de ouders op de hoogte stellen. De betreffende persoon dient dan te worden opgehaald.
  • Personen die teveel alcohol hebben genuttigd en zich gaan misdragen, zullen daarop worden aangesproken.
  • Het is voor het barpersoneel verboden om alcohol achter de bar te nuttigen.

Oktoberfest zaterdag 20 oktober 2018

Buiten het bovenstaande alcoholbeleid gelden voor dit feest de volgende regels:

  • Alcohol wordt alleen geschonken aan personen die over een groen bandje beschikken en bij een rood bandje wordt er geen alcohol verstrekt.
  • Mochten wij constateren dat een persoon van 18 jaar of ouder alcohol doorgeeft aan een jongere onder de 18 jaar, dan zullen wij deze persoon onmiddellijk verzoeken het feest te verlaten.

Wij zijn door de overheid verplicht ons aan deze regels te houden en rekenen op begrip en medewerking van iedereen!

Een opgelegde boete bedraagt minstens € 1.400,-- en bij verdere overtredingen zal onze vergunning worden ingetrokken. Dus in dit geval geldt ook: Voorkomen is beter dan genezen!

Laat het gezellig blijven in onze kantine, maar tevens verantwoord!!

Het bestuur

Korfbalcompetitie

Eerstvolgende wedstrijd KCC/CK Kozijnen 1 nog onbekend.

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Instagram

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties