Van de voorzitter,

Opnieuw een goed weekend wat de uitslagen betreft. Nog steeds zijn de volgende teams zonder puntverlies: 4e, 9e, G2, A3, B3, C1, D3, en F1. Nog niet verloren hebben daarnaast B1 en C4.
 
Nog steeds kunnen we de meeste doelstellingen voor het lopende seizoen realiseren en dat is een compliment aan de spelers, trainers en tc’s waard.
 
Ik heb gisteren veel wedstrijden gezien. Het leukst vond ik de wedstrijd van de E2. Wat een plezier beleven die spelertjes aan hun wedstrijd.
 
Afgelopen zondag was het vrijwilligersdag en reikten we de prijs uit aan Albert Heuvelink als vrijwilliger van het jaar. We hebben de vrijwilligers het algemene beleid en ons vrijwilligersbeleid voorgehouden en gezellig een hapje en een drankje genuttigd. We zagen ook al, dat er een begin was gemaakt met de voorbereidingen van de herstructurering van deel van sportpark Schenkel. 

Op maandag was er weer een bijeenkomst over de B.V. Sport. Langzaam maar zeker gaan alle buiten spelende clubs in Capelle zich realiseren, dat die B.V. eraan komt en dat ze er bij betrokken raken en er veel consequenties aan verbonden zullen zijn. Vrijwel alle clubs doen nu aan het overleg mee, wat wil zeggen, dat er veel herhalingen van vorige besprekingen nodig zijn, maar het is nu eenmaal zo.

1 van de financiële gevolgen zijn, dat we als club een gebruikersvergoeding moeten gaan betalen en dat daartegenover een compensatie komt, die uit 3 elementen bestaat. 1 ervan is, dat we een deel van de schoonmaakwerkzaamheden en klein onderhoud zelf moeten blijven uitvoeren, waarvoor we een vergoeding krijgen. Alles bij elkaar is de regeling dan kostenneutraal voor de clubs.
 
We hebben de contracten en berekeningen gekregen en onderwerpen ze aan een nauwkeurig oog. Ook wordt er gezamenlijk opnieuw een jurist ingeschakeld (op kosten van de gemeente)
om kritisch mee te kijken.
 
Dinsdag heb ik uitgebreide gesprekken gehad met de aannemer, de adviseur en de gemeente over de wijze, waarop zij met onze eigendommen moeten omgaan, wat waar neer gezet kan worden en wat wanneer afgebroken kan worden. Omdat dat niet naar onze zin was heb ik de wethouder van mijn ongenoegen blijk gegeven. Hij zou er naar gaan kijken. Komende dinsdag hebben we een vervolggesprek. Ook zullen we er in de kerngroep Schenkel, waarin ik participeer, volgende week aandacht aan besteden.
 
Woensdag kwam de wethouder in onze kantine de prijzen uitreiken aan sporters, die bijzondere prestaties hadden geleverd in het afgelopen seizoen. Daartoe behoorde ook onze G1, dat tweede werd op het NK. Ze werden gehuldigd en op de foto voor de krant gezet.
 
Donderdag was de algemene vergadering, waar de jaarrekening werd goedgekeurd, het contract met de BSO na een presentatie van hoe een en ander zal gaan verlopen ondertekend, het beleid besproken en werden vrijwilligers, die waren gestopt met hun taak in het zonnetje gezet.
 
Verder weet ik, dat onze nieuwe senioren-t.c. volop bezig om wat is blijven liggen op te pakken. Soms gaat dat moeilijk, veranderen vinden we niet leuk en er veranderen dingen.
En ze kijken niet alleen naar het nu, maar zijn ook al bezig met volgende seizoenen. Ik reken erop, dat iedereen de nieuwe senioren-t.c. de kans geeft hun activiteiten uit te voeren en dat we ze het vertrouwen in ze laten ervaren. We zagen bij de het uitgedragen vrijwilligersbeleid, hoe nodig het is, te waarderen en gewaardeerd te worden.
 
Kees Stans

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt uit op zaterdag 19 januari 2019 tegen DOS '46 1 om 20:00 uur in sporthal De Eendracht.

KangoeroeKlup Logo

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties