Sportief gezien wederom een gemiddeld weekend. De volgende teams hebben nog geen punten verloren: 2e, 4e, 9e, G2, C1, D3 en F1. Onze C1 heeft daarbij de beste doelcijfers: 29-6. Ook de B1 en C4 zijn nog ongeslagen. Ik ben zeer trots op de resultaten van die teams. Maar dat ben ik ook op D1, dat voor een zeer moeilijke taak staat. Ingedeeld in de sterkste competitie en steeds opnieuw moeten proberen daar toch resultaten te boeken valt niet mee. Met goede trainers kan het toch een leuk en leerzaam jaar worden.

Bestuurlijk gezien was het afgelopen week een wat rustige week. Er was weer overleg met de kerngroep herstructurering sportpark Schenkel, waarin de gemeente vertegenwoordigd is, de CSF en ik als vertegenwoordiger van de Schenkelclubs. De aanbesteding van de veldaanleg voor KCC/Hijbeko en Eurostars heeft plaatsgevonden. Er zal nu gekeken worden hoe deze clubs betrokken kunnen blijven tijdens de aanleg van de velden etc. om erop toe te zien dat alles verloopt volgens ons programma van eisen.

Voor wat betreft de opstallen is duidelijkheid gegeven over de financiële mogelijkheden. Onze accommodatiecommissie kan daardoor het programma van eisen afstemmen op die financiële mogelijkheden. Daarvoor waren ze deze week ook al bij elkaar. Over enkele weken zal duidelijk zijn hoe ons nieuwe clubhuis eruit gaat zien.

Verder wordt op het stadhuis nog gesproken over wat er aan sporthal Schenkel gedaan moet worden om daar langere tijd mee voortuit te kunnen. Na zo’n 25 jaar is de hal natuurlijk wat gedateerd en aan een onderhoudsbeurt toe. Gekeken wordt naar de nieuw te bouwen hal in Couwenhoek, welke clubs daar gaan sporten en wat er dan voor eisen gesteld moeten worden aan beide sporthallen om de clubs van de juiste accommodatie te voorzien. De gemeente zal hierover binnenkort met de clubs zelf in gesprek gaan.

Verder is er tijd besteed aan de voorbereiding van de ouderavond van a.s. maandag en aan de te houden algemene ledenvergadering. We hopen op beide avonden veel leden c.q. ouders te ontmoeten, zodat we kunnen afstemmen of wat we willen juist wordt gevonden door ouders en leden.

Tenslotte zien we problemen voor een paaskamp. De KNKV heeft een volledig programma voor de competitie, terwijl wij een kamp willen houden. Ik adviseer de kampcie en de t.c. nog deze week bijeen te komen om hiervoor oplossingen te vinden.

Komende week wordt weer een drukke week: ouderavond, evaluatiegesprek met de seniorenselectie, bestuursvergadering, adviesraad CSF etc.

Kees Stans

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt thuis op zaterdag 21 april 2018 tegen Fortuna/Delta Logistiek 1 om 16:00 uur.

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Sponsorclub

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties