Na wat tegenvallende resultaten in het vorige weekend mogen we over deze week tevreden zijn. We behaalden weer het gemiddelde van de veldcompetitie met 14 winstpartijen, 3 gelijke spelen en 9 verliesbeurten. Opvallend was de winst van onze C1: 17-0 en van de G1: winst met 8-1 tegen de belangrijkste tegenstander Dijkvogels.

Gedurende de gehele week hoorde ik zeer enthousiaste verhalen over het 2e lustrumfeest van onze club. We mogen er trots op zijn dat we zulke feesten hebben en dat er zoveel mensen zoveel tijd in steken. Mensen, die ik hierbij nogmaals wil bedanken. Op naar het volgende en dus 3e feest.

In de afgelopen week zijn we weer bezig geweest met de opzet van de B.V. Sport. De b.v., die straks alle sportcomplexen gaat exploiteren en waarvan de gemeente de enige aandeelhouder zal zijn. Wij gaan onze velden, banen, zalen en kleedlokalen straks huren van die B.V., dus is er ons veel aan gelegen, dat er goede regelingen komen, dat het niet duurder gaat worden etc.
We hebben daar met de andere buitensportclubs over gesproken en hebben nog een aantal indringende vragen. We zullen die in een gesprek met de wethouder komende weken gaan bespreken. Eerst daarna komen contracten aan de orde.

Ook was er deze week de ledenvergadering van de jeu de boulers, die ik bijwoonde. De jeu de boulers is een qua ledenstand vrij constante groep, die zeer hecht is. Dat mag ook blijken uit het aantal boulers, die hun vergadering bezochten: Meer dan de helft. Daar kunnen de korfballers wat van leren. Zij zouden graag op één of andere wijze betrokken zijn bij ons lustrumfeest en daar zullen we een goede gelegenheid voor zoeken. Ook zouden ze meer bij de hele club willen behoren en wat aanwas van leden. Ook daarover praten we verder.

Er was ook de bestuursvergadering. Hierin werd tijd besteed aan de gebruikelijke onderwerpen zoals de nieuwe accommodatie (waarover geen nieuws te melden is), de B.V. Sport, de financiële cijfers over 2008/9, die zeer teleurstellend zijn en de begroting, die met weer een kleine plus sluit. Ook de komende ALV is besproken, binnenkort zal de uitnodiging ervoor op de site staan. Daarnaast zal er weer een vrijwilligersavond worden gehouden, waarin we het beleid voor de komende jaren met hen willen bespreken, zodat ze er als vrijwilliger invloed op kunnen uitoefenen.

Ook heb ik deze week met een aantal teams besproken hoe we bij trainingen en wedstrijden met de sporthal behoren om te gaan. De beheerder gaf daarbij aan tevreden te zijn met de eerste weken. Omdat er te weinig zaalcommissarissen zijn, blijft het mogelijk, dat sommige wedstrijden niet doorgaan en door de KNKV als verloren zullen worden beschouwd.

Gisteren is ook de eerste vergadering van de nieuwe senioren t.c. geweest. We zullen er genoeg van gaan horen. Het is heel goed, dat deze t.c. er na lange tijd weer is. Dat geeft natuurlijk weer nieuwe standpunten en nieuw beleid en dus veranderingen. En veranderen vinden mensen als regel niet fijn. Maar stil staan is achteruit gaan en dat willen we zeker niet. Ik zou het daarom fijn vinden als we de nieuwe commissie steunen en we ons flexibel opstellen.

Kees Stans

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt thuis op zaterdag 20 oktober 2018 tegen Groen Geel 1 om 16:00 uur.

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties