In de afgelopen week was er bestuurlijk gezien weer veel te doen. Om te beginnen hebben we met onze hoofdsponsor Hijbeko een bijeenkomst gehad met de eigenaar, de directeur en personeelsleden en van onze kant bestuursleden en een groep spelers. Het was een zeer plezierige bijeenkomst en dat werd wederzijds zo ervaren.

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan onze senioren. Het ziet er naar uit, dat we zeer binnenkort een t.c. senioren hebben bestaande uit 6 personen. Dat is voor de club zeer belangrijk. We probeerden na het vertrek van Niels Schallenberg als bestuursleden het een en ander te regelen, samen met de wedstrijdsecretaresse, maar dat was geen structurele oplossing. Het eerste onderwerp, dat wordt aangepakt is het trachten zoveel mogelijk senioren in de competitie zo regelmatig mogelijk te laten spelen. We proberen daarom een extra team in te schrijven in de competitie. Het is niet eenvoudig, de indeling in teams komt daarbij weer aan de orde, er moet ruimte in de hal voor gecreëerd worden, er is de bereidheid van de spelers nodig zich flexibel op te stellen etc. Maar de moeite waard.

Ook zijn we volop bezig met de zaalhuur en de voorwaarden, waaronder we gebruik kunnen maken van de sporthal. In het laatste zaalseizoen hebben zich wat onregelmatigheden voorgedaan, die de gemeente er toe hebben gebracht de regels voor gebruik wat aan te trekken en de clubs op hun verantwoordelijkheden daarin te wijzen. Er wordt naar gestreefd de beheerder wat meer op afstand te brengen van de gang van zaken en de club daarin zelf een grotere rol te laten spelen. De zaalcommissaris is het aanspreekpunt voor zowel de beheerders als voor de clubleden/ trainers etc. Hierdoor wordt de communicatie beter. Ook zijn er diverse verbeteringen in de hal aan de orde. In zaal 2 worden in de kerstvakantie akoestische verbeteringen aangebracht, er wordt een cirkel bij de palen aangebracht, waardoor er meer duidelijkheid voor de spelers en scheidsrechter komt, er is een nieuw scorebord aangeschaft en een betere aanduiding van voor wie welke kleedkamer is bestemd.

In diverse bijeenkomsten van ons en van de gemeente zijn die verbeteringen besproken en daarbij kwam ook aan de orde, welke maatregelen de club moet nemen om een ongestoord en ordelijk gebruik te garanderen. En dat is ook meer dan begrijpelijk. De gemeente wil er met ons veel aan doen, om over goede faciliteiten te beschikken. Maar die moeten dan wel op goede wijze worden gebruikt en weer goed worden opgeleverd na gebruik. Ik wijs er met tegenzin op, dat als je na de wedstrijden achter de banken kijkt, waar reserves en trainers zaten, dan weet je niet wat je ziet.

Ik ben ervan overtuigd, dat als wij niet beter opletten over hoe we de zaal gebruiken en ons aan de afspraken houden, wij zeker meer problemen gaan krijgen om de sporthal te kunnen huren. Een verhuurder (straks niet langer de gemeente maar de B.V. Sport) zal dat eisen.

Bovendien weten, dat er veel interesse van anderen clubs is om meer of voor het eerst van de sporthal gebruik te gaan maken. Een verhuurder heeft dus alternatieven genoeg.

Als bestuur zullen we er alles aan doen om duidelijk te maken wat de gedragsregels zijn. Daarnaast proberen we te voldoen aan de eis van voldoende toezicht via zaalcommissarissen en hebben we vastgelegd voor hen wat van ze wordt verwacht. Er zij er helaas 7 te weinig. En dat is jullie bekend gemaakt. Ondanks het feit, dat dat bericht bijna 300 keer is gelezen, is er nauwelijks op gereageerd.

We moeten jullie daarom meedelen, dat als wij niet aan die eis kunnen voldoen, de beheerder het recht heeft om wedstrijden te weigeren bij afwezigheid van een zaalcommissaris. We hebben dat uitgebreid met de gemeente besproken en zij zullen van dat recht zo weinig mogelijk gebruik te maken. Maar we moeten er ernstig rekening mee houden, dat er een blok wedstrijden niet door zal gaan als er geen zaalcommissaris is, voor welke teams dan ook.

Als bestuur kunnen we er niet meer aan doen. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de leden, hun ouders en andere geïnteresseerden.

Verder zijn we intensief bezig met onze nieuwe accommodatie. De eerste stap is nu in werkelijkheid gerealiseerd. De bomen, die in de weg staan zijn gerooid. De tweede is het dempen van de sloot, dat inmiddels is opgedragen en komende 2 weken gaat plaatsvinden. We zijn nog bezig de jeu de boules banen op een zo goed mogelijke plaats te situeren. Ook over de belijning wordt nog gesproken.

Tenslotte voor deze keer. Het KNKV heeft voor competitie van de hoofdklasse een regeling afgesproken voor het filmen van thuiswedstrijden en het uitwisselen van die beelden. Een club die niet kan meedoen omdat niemand wil filmen, kan geen gebruik maken van de beelden van toekomstige tegenstanders. Omdat het om een zeer beperkte taak gaat zal elke club meedoen. Behalve KCC/Hijbeko dan. Wij hebben tot op heden geen filmer. En zullen dus in een nadelige positie komen t.o.v. andere clubs. Ik kan er nog steeds niet in geloven, dat ons dat overkomt.

KCC/Hijbeko heeft er veel vrijwilligers bijgekregen in het laatste halfjaar, We hebben een groep dames, die schoonmaken, we hebben een ledenwerfcommissie gekregen en nieuwe t.c. voor senioren staat op tafel, er zijn mensen bezig met het organiseren van lustrumfeesten (7 november is weer een geweldig feest mee te maken), anderen zijn bezig onze vrijwilligersorganisatie te verbeteren enz.

Aan de ene kant ben ik zeer tevreden over de nieuwe participanten aan onze organisatie. Aan de andere kant durf ik toch een ernstig beroep te doen op jullie ons te helpen bij waar we in de eerste plaats mee bezig moeten zijn: met de competitie.

Als optimist ben ik nu toch echt ongerust.

Kees Stans

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt uit op zaterdag 22 december 2018 tegen Blauw-Wit (A) 1 om 19:30 uur in sporthal Blauw-Withal.

KangoeroeKlup Logo

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties