District voorzitter René Mulder en KCC/Delta Logistiek voorzitter Henny Butter hebben vanavond een document ondertekend waarbij KCC/Delta Logistiek benoemd wordt als focusvereniging voor de KNKV.

René Mulder , plaatsvervanger voor de zieke voorzitter van de KNKV Rob Meijer, sprak zijn enthousiasme uit over de positieve ontwikkeling die de vereniging heeft doorgemaakt. De vele kansen die in het verschiet liggen binnen de plannen van het bestuur geven voldoende ruimte tot groei. Hiervoor zal de samenwerking geïntensiveerd worden en zullen de plannen geëffectueerd moeten worden. KCC/Delta Logistiek staat al op de kaart door haar goede jeugdopleiding en investering in nieuwe ontwikkelingen binnen de korfbalsport.

Bijgaand een stuk van het beleidsplan van de KNKV
“Korfbal naar Olympisch niveau is het beleidsdocument wat voor ligt als onderbouwing van de doelstelling die het KNKV gesteld heeft op 150.000 leden in 2020. Als aanzet voor een aanpak om dit samen met de verenigingen te bereiken is een tussenstap neergezet tot 2016. In de periode van 2013-2016 gezamenlijk naar 30.000 extra leden. Dit willen we bereiken door zwaartepunten aan te brengen in verenigingsondersteuning d.m.v. intensieve samenwerking met 20 tot 40 verenigingen per jaar die voldoen aan de criteria van een ‘FOCUS’ vereniging. ‘FOCUS’ verenigingen zijn clubs die de Bereidheid hebben om Ledenwerving/behoud actief op te pakken in een kansrijke Omgeving met een groot Effect op groei in kwantiteit en kwaliteit om zo als Inspirator/innovator een belangrijk rol te vervullen in de regio (BLOEI!). Tot en met 2016 zal op basis van dit uitgangspunt met 80 tot 160 verenigingen een intensieve samenwerking worden aangegaan”.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt uit op zaterdag 22 december 2018 tegen Blauw-Wit (A) 1 om 19:30 uur in sporthal Blauw-Withal.

KangoeroeKlup Logo

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties