Een korte terugblik op de ALV van 28 november 2011. Het complete verslag zal op korte termijn beschikbaar komen. Een paar punten willen we alsnog benadrukken.

Gele en rode kaarten: jammer en uitermate negatief is het feit dat wij op korfbal gebied blijven grossieren in gele en rode kaarten. Misschien is dit onze manier om een sponsorbijdrage te leveren aan de KNKV, maar het is zeker geen goede! Triest is om te vernemen dat wij ondanks een goede motivatie en toezegging, de regiokampioenschappen van de A & B niet gehad hebben door teveel rode kaarten in onze beloften teams van de A. Een zorg die alle aandacht heeft van de technische staf en het bestuur en waar alles aan gedaan moet worden om dit te voorkomen.

Vertrouwenspersoon: een belangrijke stap voorwaarts is het in gebruik stellen van vertrouwenspersonen in deze selectie, waar de spelers naar toe kunnen. Ook zullen alle A spelers een verplichte scheidsrechtersopleiding gaan volgen onder leiding van een van onze externe scheidsrechters. We willen hiermee voorkomen dat we nog meer boetes krijgen, het bedrag per niet gefloten wedstrijd is inmiddels >75 euro. Ook leren de desbetreffende spelers de regels en zullen zij meer begrip opbrengen richting het scheidsrechterskorps. De eersten gaan inmiddels op voor het examen.

Bestuurlijke vernieuwing: is iets dat ook voor KCC/Hijbeko zal gelden. Momenteel wordt een nieuwe structuur uitgewerkt. Het e.e.a. houdt in dat er een soort dagelijks bestuur zal komen dat het strategisch beleid gaat uitstippelen en die verantwoordelijk is voor het bewaken van het proces en de financiën. Daaronder komen 9 verschillende commissies die selfsupporting worden. Gedacht wordt hierbij aan commissies: Topkorfbal, technische zaken, entertainment, accommodatie, ledenwerf, scheidsrechters, communicatie, sponsoring en Jeu de Boules. Deze commissies zullen voor aanvang van het nieuwe seizoen hun plannen presenteren en de budgetten afstemmen met het hoofd c.q. dagelijks bestuur. Na goedkeuring zullen zij autonoom kunnen opereren. Het houdt wel in dat er een sterke structuur binnen elke commissie noodzakelijk is. Een goed voorbeeld is hierbij de Jeu de Boules afdeling die een volledige organisatiestructuur heeft. Gedurende het jaar zullen er periodieke vergaderingen plaatsvinden waarbij de voorzitters van de gehele groep aanwezig zijn. Hier zullen met name de voortgang, de bewaking van cultuur en budgetbewaking belangrijke agendapunten zijn.

Nieuwjaarsreceptie: in samenspraak wordt er door de Jeu de Boules een nieuwjaarsreceptie georganiseerd op zondag 8 januari 2012. Naast alle Jeu de Boulers zijn alle korfballers, ouders, darters, sponsoren, klaverjassers en diegene die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de vereniging uitgenodigd worden om het glas te heffen op een gezonde, sportieve toekomst. De receptie start om 16:00 uur en zal tot ca. 17:30 uur duren. Aansluitend heeft de Jeu de Boules een besloten maaltijd.

Sponsoring: zoals in de wandelgangen bekend is stopt Hijbeko aan het einde van dit seizoen als hoofdsponsor. Deze beslissing is ingegeven door economische ontwikkelingen. Hijbeko is tevreden over de exposure die het sponsorschap met zich mee heeft gebracht en is zeer te spreken over het vergroten van de naamsbekendheid. We gaan als vereniging op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Daarnaast zullen we op korte termijn starten met Narrow Casting een voor de vereniging nieuwe vorm van reclame maken die makkelijk toepasbaar en toegankelijk is. Hier wordt veel van verwacht voor onze vereniging. Een nieuwe sponsor is Mostert de Winter bv. Met dank aan Willem Weeda hebben zij de plantenbakken, die door Rob v/d Berge gemaakt zijn, gevuld met grond en planten.

Special Olympics: op 1, 2 en 3 juni 2012 vinden in en rondom ‘s-Hertogenbosch de Special Olympics Nationale Spelen 2012 plaats, een nationaal sportevenement voor mensen met een verstandelijke handicap. Naar verwachting zullen 2.500 sporters met een verstandelijk handicap uit geheel Nederland, 1.500 begeleiders en vele duizenden toeschouwers in juni 2012 te gast zijn in en rondom ‘s-Hertogenbosch. Deelnemers aan de Special Olympics Nationale Spelen 2012 krijgen tevens de kans om mee te doen aan de Special Olympics World Summer Games 2015. In totaal worden er zestien toernooisporten gespeeld verdeeld over verschillende Locaties in en rondom ‘s-Hertogenbosch. De sporters en begeleiders zullen gedurende het toernooi verblijven in de Brabanthallen, waar het Olympisch Dorp gesitueerd zal zijn. De openingsceremonie op vrijdagavond en de sluitingsceremonie op zondagmiddag vinden tevens hier plaats, evenals het Healthy Athletes programma. We hebben ons G team hiervoor ingeschreven en zij gaan zich voorbereiden op dit evenement. Om van dit evenement een groots succes te maken zouden we dolgraag wat extra begeleiding zien bij deze groep. Simon is momenteel de trainer/coach en als daar twee trainers bij zouden komen is dat geweldig voor deze groep.

Zaalprestaties: sportief gezien zijn er wisselende resultaten van de diverse team. De A4 en de B1 zijn nog ongeslagen en het derde haalde afgelopen zaterdag een belangrijke overwinning. Het eerste presteert goed en staat gedeeld tweede achter Tempo. Zaterdag staat de lastige wedstrijd tegen Excelsior op het programma. Excelsior is een vereniging met een fanatieke supportersgroep. Het kan dus leuk worden langs en in het veld.

Tot zaterdag!

Het bestuur

PS: goed om te zien dat er een groep korfballers opstond tijdens de ALV om het grind van de parkeerplaats naar de Jeu de Boules banen te brengen!

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt thuis op zaterdag 20 oktober 2018 tegen Groen Geel 1 om 16:00 uur.

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties