Het bestuur nodigt alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en alle begunstigers uit voor de jaarlijkse ALV welke gehouden wordt op donderdag 10 december a.s. om 20.00 uur in de veldkantine. We hopen op uw aanwezigheid.

Convocatie Algemene Ledenvergadering KCC/Hijbeko


Datum: Donderdag 10 december 2009
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Clubhuis Schenkel [veld]
Deelnemers: Het Bestuur nodigt voor deze vergadering uit: alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en alle begunstigers. Alle leden die op 1 oktober 2009 de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt hebben stemrecht.

 1. Opening.
 2. Notulen vorige ALV 31-10-2008.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Exploitatie 2008/2009 en balans per 30 juni 2009.
 5. Rapportage kascontrolecommissie.
 6. Decharge penningmeester.
 7. Begroting 2009/2010 en voorstel contributieverhoging.

  PAUZE

 8. Toelichting door de heer Baumgart van de BSO en de ondertekening van het contract met de BSO.
 9. Vrijwilligersbeleid.
 10. Nieuwe accommodatie, stand van zaken.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

 

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt uit op zaterdag 22 december 2018 tegen Blauw-Wit (A) 1 om 19:30 uur in sporthal Blauw-Withal.

KangoeroeKlup Logo

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties