Uitnodiging en agenda
voor de Algemene Ledenvergadering van KCC/Hijbeko


Het Bestuur nodigt voor deze vergadering uit:
alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en alle begunstigers. Alle leden die op 1 oktober 2010 de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt hebben stemrecht.

 

Datum: Maandag 3 januari 2011
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Veldkantine

AGENDA

  1. Opening.
  2. Aangaan van een overbruggingskrediet.
  3. Rondvraag.
  4. Sluiting.

Machtiging
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen tot het uitbrengen van een stem, indien hij/zij verhinderd is de vergadering bij te wonen. Deze machtiging dient schriftelijk te geschieden en ieder gemachtigd lid kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt uit op zaterdag 27 oktober 2018 tegen Mid-Fryslan/Jansma Burdaard 1 om 15:30 uur.

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties