Afgelopen week stond in het teken van de eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling na de ALV van 29-11 jl. Natuurlijk hadden de meeste nieuwe bestuursleden al een aantal malen een vergadering meegedraaid, maar vanaf nu hebben en zullen we de verantwoordelijkheid zelf moeten dragen. Besloten is om na een vergadering een beknopt verslag op de site te plaatsen.

De taakverdeling en verantwoordelijkheden zijn belangrijke punten geweest. Niet zozeer welke functie je hebt, maar meer voor welke commissie ben jij het eerste aanspreekpunt, zodat er duidelijkheid binnen de diverse commissies (lees vereniging) is bij wie je terecht kunt. Vanuit de bestuurders zal er op korte termijn contact opgenomen worden met betrokken commissies.
Vanuit het bestuur zijn de commissies als volgt toegewezen:
Andy: Accommodatie, Onderhoud, Schoonmaak.
Bert: Vrijwilligers, JdB, Huisstel, Akccie, Kamp.
Els: Ledenadministratie, Communicatie, Kleding, Ledenwerf, Klaverjassen, Darten.
Henny: TC, G team, Negende Man, Scheidsrechters.
John: Bar, Sponsor.

Voor de komende vergadering staat het beleidsplan voor 2011 – 2014 op het programma. Hier zal naar de opzet gekeken worden die ons vorige bestuur gemaakt heeft om daarna met de commissies samen een definitief plan op te stellen.

Enkele aandachtspunten. Tijdens de laatste ALV is aangegeven dat we een overbruggingskrediet willen aanvragen. Formeel is hier toestemming voor nodig van de vergadering. Tijdens de komende ALV d.d. 3 januari zal deze vraag wederom gesteld worden, zodat we verdere invulling kunnen geven aan de inrichting van de nieuwe kantine. Ten behoeve van de nieuwe inrichting worden ook een aantal sponsor activiteiten opgezet. De eerste die gestart is is de oliebollenactie waarbij een aantal leden bereid is gevonden om op donderdag 30 december oliebollen te bakken in de kantine. Of de prijs de beste is weten we niet, zeker is wel dat alle winst ten goede komt aan het inrichtingsfonds van de nieuwe kantine. Er zullen de komende maanden diverse activiteiten ontwikkeld worden van een sponsorschietactiviteit tot een interieur adoptieplan.

Naar aanleiding van het slechte weer van het weekend van 4 december wordt er een protocol opgesteld waarbij het bestuur de beslissing neemt of we naar wedstrijden toegaan als het weer het eigenlijk niet toestaat. Nu was er te veel onduidelijkheid en hebben ouders in samenspraak met coaches vaak besloten wel of niet te gaan. Dat uiteindelijk de bond het programma later op de dag heeft afgelast is prima, maar we hadden zelf al een beslissing kunnen nemen.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt uit op zaterdag 27 oktober 2018 tegen Mid-Fryslan/Jansma Burdaard 1 om 15:30 uur.

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties