Hieronder vind je het huishoudelijk reglement van de Club van 50.

 1. De Club van 50 is een zelfstandig orgaan binnen KCC.
   
 2. De inleg voor het lidmaatschap bedraagt € 50 (of een veelvoud daarvan) per jaar.
   
 3. Van dit bedrag wordt € 10 gereserveerd voor diverse kosten, waaronder een gezellige avond voor de leden van de Club van 50. De rest komt ten goede aan KCC.
   
 4. Opgave kan op persoonsnaam of bedrijfsnaam (niet per team of commissie) door het indienen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier (met machtiging) bij één van de bestuursleden van KCC of bij Mark van der Waaij.
   
 5. De betaling geschiedt jaarlijks via automatische incasso. Het bedrag wordt van uw rekening afgeschreven op de 1e dag van het kwartaal volgend op uw aanmelddatum.
   
 6. Het lidmaatschap van de Club van 50 wordt aangegaan voor minimaal één jaar. Als dat jaar voorbij is, ontvangt je als lid per mail de melding dat je lidmaatschap automatisch verlengd wordt, tenzij je aangeeft dat je je bijdrage wilt stopzetten.
   
 7. Het aantal leden van de Club van 50 is onbeperkt.
   
 8. Namen van deelnemers worden gedurende het lidmaatschap op de website vermeld en op het bord in het clubhuis.
   
 9. Suggesties voor het te besteden doel kunnen jaarlijks door commissies of bestuur van KCC per mail ingediend worden bij de Club van 50.
   
 10. Verzoeken van individuele leden kunnen alleen via commissies/bestuur worden ingediend. Zij beslissen of dit verzoek wordt doorgespeeld naar de Club van 50.
   
 11. Tijdens het jaarlijkse “gezellig samenzijn” van de Club van 50 (waarvoor de leden per mail worden uitgenodigd), beslissen de aanwezige leden door stemming over welke doelen het beschikbare geld wordt verdeeld.
   
 12. Tijdens deze avond wordt er ook inzicht gegeven in de inkomsten en uitgaven van de Club van 50 en wordt er een mooie prijs verloot onder de leden van de Club van 50.
   
 13. De penningmeester van KCC fungeert als kascontrolecommissie.
   
 14. Leden van de Club van 50 worden via de website en e-mail van informatie voorzien.

Korfbalcompetitie

KCC speelt uit op zaterdag 7 september 2019 tegen LDODK/Rinsma Modeplein 1 om 19:00 uur.

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties